top of page

שירת המונים - חוויה מדהימה!
לאירועים משפחתיים, בתי ספר, ארגונים וקהילות בארץ ובעולם!
עיבוד מוזיקלי, הנחיה, הקלטות ועריכת וידאוקליפ. מעניין אתכם?

bottom of page